Akdeniz Üniversitesi’nde Enformatik Bölümü Dersleri Muafiyet Sınavı ilk kez “e-Sınav” yöntemiyle gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi’nde Enformatik Bölümü zorunlu derslerini alan tüm öğrencilere yönelik olarak her yıl yapılan muafiyet sınavları, 2017-2018 Akademik Yılında ilk defa elektronik ortamda gerçekleştirildi. 27 Eylül 2017 tarihinde Enformatik Bölümü laboratuvarlarında gerçekleştirilen sınava 1.213 öğrenci başvurdu. Başvurular Enformatik Bölümünün web sitesi üzerinden online olarak alındı. Başvuru yapan öğrencilerin sınava gireceği oturum saati, sıra numarası ve laboratuvar, sistem tarafından otomatik olarak atandı, sınav giriş belgesi başvuru sırasında görüntülendi. Öğrenciler, e-sınava, kimlik belgesi ve web üzerinden çıktısını aldıkları sınav giriş belgeleri ile katıldı. Sınav, öğretim elemanlarının nezaretinde, bilgisayar üzerinden, eşzamanlı olarak 6 laboratuvarda ve toplam 7 oturumda gerçekleştirildi. Sınavda bilişim teknolojileri konusunda çoktan seçmeli sorular soruldu. Öğrenciler, e-Sınav sonucunu, sınavı bitirdikten hemen sonra, kendi bilgisayar ekranlarından anında öğrendiler. Akdeniz Üniversitesi’nde ilk kez üniversite ölçeğinde ortak yapılan bir sınavın elektronik ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat YÜCEL, “Bilgi çağının gereği olarak, bilişim teknolojilerinin günlük hayatımızın her alanında kullanıldığı bu dönemde, Enformatik Bölümü olarak bizler de teknolojinin olanaklarından mümkün olduğunca yararlanmaya çalışıyoruz. İzdiham yaşanan kâğıt üzerindeki sınavlar yerine, iyi planlanmış şekilde elektronik ortamda gerçekleştirilen sınavlar; hem sınava giren öğrencilerimize, hem de sınav hizmetlerini gerçekleştiren akademik ve idari personelimize büyük kolaylıklar sağladı. Ayrıca kâğıt ve zaman israfının önüne geçilmiş olması, e-Sınav sisteminin sağladığı diğer avantajlardan birisiydi. Üniversitemizde kâğıt üzerinde yapılan Muafiyet sınavlarının, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi konusunda Enformatik Bölümümüz adına başarılı bir deneyim oldu. Sınavda başarılı olan öğrenci oranının yaklaşık %24 düzeyinde kalması, öğrencilerimizin bilişim okur-yazarlığının artırılması için Enformatik Bölümü tarafından verilen derslerin önemini göstermiştir. Bu sistemin geliştirilerek, bölümümüz ve üniversitemizde gerçekleştirilen diğer sınavlarda uygulanma imkânı bulunmaktadır. Bu sistemin oluşturulmasında ve sorunsuz bir şekilde uygulanmasında emeği geçen Bölümümüz akademik ve idari personeline çok teşekkür ederim.” dedi.

0

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)