Ara Sınav Duyurusu

2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı ortak zorunlu Enformatik dersleri (ENF 101, ENF 102, ENF 107) ara sınavları, AKUZEM OYS üzerinden 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında ilk dersin başlangıç saatinde yapılacaktır.

Ortak zorunlu Enformatik dersleri dışındaki ENF kodlu derslerin ara sınavları ise 30 Kasım – 04 Aralık 2020 tarihleri arasında ilk dersin başlangıç saatinde yapılacaktır.

Programdaki olası güncellemeleri ve sınavın yapılış esaslarını Bölümümüz web sitesinden takip edebilirsiniz.

Önemle duyurulur.

0

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)