Arasınav Duyurusu

📣 Değerli Öğrencilerimiz,

👉 Üniversitemiz Senatosunca alınan karar uyarınca, Enformatik Bölümü dersleri ara sınavları ödev şeklinde yapılacak olup, ara sınav ödevinin içeriği 10 Nisan 2020 tarihine kadar öğretim elemanlarımız tarafından OYS üzerinden duyurulacaktır.

🗓 Enformatik Bölümü dersleri için ara sınav ödevleri 4-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında OYS üzerinden teslim edilecektir.

📝 Enformatik Bölümü derslerinde ara sınav kapsamında yaptığınız ödevler ile varsa diğer ödevleriniz %40, yaz aylarında yapılacak yarıyıl sonu sınavı ise %60 oranında ortalamaya etki edecektir.

0

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)