Bahar Yarıyılı Muafiyet E-Sınav Başvurusu

Enformatik Bölümü tarafından zorunlu olarak okutulan ENF101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı, ENF102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi ve ENF141 kodlu Usage of Information Technologies derslerini, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında ilk defa alacak öğrenciler için Muafiyet Sınavı, 18 Şubat 2020 tarihinde Bölümümüz Bilgisayar Laboratuvarlarında  elektronik ortamda “e-Sınav” şeklinde gerçekleştirilecektir.

İlçelerdeki birimlerde öğrenim gören öğrencilerimizin muafiyet sınavı başvuruları kendi birimlerince alınacaktır. Bu öğrenciler için muafiyet sınavı, 18 Şubat 2020 saat 10:00’da çoktan seçmeli test şeklinde kâğıt üzerinde yapılacaktır.

Enformatik Bölümü zorunlu derslerini Bahar Yarıyılında alan öğrenciler için muafiyet e-sınavı başvuruları, 10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Bölümümüz web sitesi üzerinden (http://enformatik.akdeniz.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sistem tarafından otomatik olarak atanacak ve sınav giriş belgeleri sistem üzerinden alınacaktır. Sınav giriş belgelerinin bir çıktısının sınava gelirken yanınızda bulunması gerekmektedir. Başvuru belgesinde, sınav yeri, saati ve sıra numarası belirtilmektedir.

Sınav süresince su haricinde yiyecek ve içecekler, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, taşınabilir bellekler, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ve silah ile sınava girilemez.

Bilgisayar kullanımına engel sağlık problemini engel türü ve düzeyini gösteren sağlık raporu ile belgelendiren öğrenciler için muafiyet sınavı, 18 Şubat 2020 tarihinde saat 12:00’da Enformatik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarlarında kâğıt üzerinde yapılacaktır.

Sınava Giriş için Gerekli Olan Belgeler: Öğrenciler, sınava gelirken web üzerinden çıktısını aldığı sınav giriş belgesi ile beraber onaylı kimlik kartlarından en az birini yanında bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, kesinlikle sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, T. C. kimlik kartı, öğrenci kimlik kartı, fotoğraflı öğrenci belgesi, süresi geçmemiş pasaport veya sürücü belgeleri haricinde başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır.

Sınavda 25 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır, öğrenciye 30 dakika süre verilecektir.

Sınav Sorularının Kapsamı: Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi (Windows 7), internet ile ilgili temel kavramlar, bilişim etiği, kelime işlemci (Word 2016), sunum hazırlama (PowerPoint 2016), işlem tablosu (Excel 2016), bilgi ve iletişim teknolojisinde yeni gelişmeler

Sınava yalnızca 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında dersi ilk defa alan öğrenciler başvurabilir. Tekrar/yükseltme öğrencileri ve devamsızlık dolayısıyla dersten başarısız olan öğrenciler başvuramaz.

Sınav hakkında daha detaylı bilgi almak için Muafiyet e-Sınavı Uygulama Kılavuzu’na bakınız.

Sınava başvuru yapmak için tıklayınız.

Sınava başvuru yapamayanlar başvuru sayfası içerisindeki sorun bildirim formunu 14Şubat2020 23.59’a kadar doldurabilirler.

Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler, başvuru sorun bildirim formu üzerinden bilgi ve destek alabilirler.

Bahar dönemi itibariyle aşağıdaki listede verilen bölümlerin 1. ve 2.Öğretim programlarında eğitim gören öğrenciler sınava başvuru yapabilir;

Antalya Devlet Konservatuvarı (Tüm Programlar)
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Edebiyat Fakültesi Coğrafya
Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi Felsefe
Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Edebiyat Fakültesi Tarih
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Fen Fakültesi Biyoloji
Fen Fakültesi Kimya
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji
Sağlık Hizmetleri MYO Diyaliz
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh.
Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Ziraat Fakültesi Zootekni
0

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)