ENF101 ve ENF102 Kodlu Derslerden Mazeret Sınavına Girmesi Uygun Görülen Öğrenciler Listesi

ENF 101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve ENF 102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinden mazeret sınavına başvuran ve fakülte/yüksekokulları tarafından mazeret sınavına girmesi uygun görülen öğrencilerin listesi ektedir.

Listeye ulaşmak için tıklayınız.

Sınav ile ilgili bilgiler için tıklayınız.

Mazeret Sınavı

Geçerli yasal mazeretleri nedeniyle ENF 101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve ENF 102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinin ara sınavlarına katılamayan veya sınavda teknik problemler yaşayan  öğrencilerimiz, mazeretine ilişkin belge/kanıtlar ile beraber öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokullara mazeret sınavı başvurularını okullarının belirlediği başvuru takvimi içerisinde yapabilecektir. Öğrencilerimiz, ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile mazeretinin uygun görülmesi halinde mazeret sınavına girebilecektir.
ENF 101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve ENF 102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinin mazeret sınavı, 04 Haziran 2021 tarihinde 12:00‘da ASOS sınav sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Önemle duyurulur.
Öğrenciler için şifre alma ve ASOS girişi: https://youtu.be/NH6g6Xait_8
ASOS Sınav Yönergesi

ENF101 ve ENF102 Dersleri Sınav Denemesi

ENF101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve

ENF102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojileri

derslerini alan öğrencilerimizin ASOS sınav platformunu tanıması ve kullanabilmesi amacıyla aşağıda belirtilen tarih saatte sınav denemesi yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

ENF101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı09 Nisan 2021 Cuma12:00
ENF102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojileri09 Nisan 2021 Cuma12:30

Not: Sınav tam belirtilen saatte başlayacak ve 15 Dakika sürecektir. Geç kalınmaması rica olunur.

ASOS Sınav Sistemi kullanım kılavuzlarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

Tüm öğrencilerimize iyi çalışmalar dileriz.

Ara Sınav Duyurusu

2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı ortak zorunlu Enformatik dersleri (ENF 101, ENF 102, ENF 107) ara sınavları, AKUZEM OYS üzerinden 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında ilk dersin başlangıç saatinde yapılacaktır.

Ortak zorunlu Enformatik dersleri dışındaki ENF kodlu derslerin ara sınavları ise 30 Kasım – 04 Aralık 2020 tarihleri arasında ilk dersin başlangıç saatinde yapılacaktır.

Programdaki olası güncellemeleri ve sınavın yapılış esaslarını Bölümümüz web sitesinden takip edebilirsiniz.

Önemle duyurulur.

Muafiyet Sınavı Hakkında Önemli Duyuru

     Üniversitemiz Senatosu’nun 08/09/2020 tarih ve 39/04 sayılı kararı uyarınca; dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 Pandemisi nedeniyle ortak zorunlu “Bilgi Teknolojileri Kullanımı”, “Bilgi ve İletişim Teknolojisi” ve “Bilişim Teknolojileri” dersleri için belirlenen muafiyet sınavlarının sadece 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına mahsus olmak üzere yapılmaması ve konu ile ilgili olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde gerekli düzeltmenin yapılması kararlaştırılmıştır. Ortak zorunlu derslerimiz, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren uzaktan öğretim yöntemiyle verilecektir.

 

      2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında ortak zorunlu Enformatik derslerini ilk defa alacak öğrencilerimize önemle duyurulur.

Bütünleme Sınavı Duyurusu

BÜTÜNLEME SINAVI DUYURUSU
Bütünleme sınavı başvuruları 09-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında OBS üzerinden yapılacak olup, bölümümüz dersleri için Bütünleme Sınavları 13-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında AKUZEM ÖYS üzerinden ödev yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Önemle duyurulur.

Arasınav Duyurusu

📣 Değerli Öğrencilerimiz,

👉 Üniversitemiz Senatosunca alınan karar uyarınca, Enformatik Bölümü dersleri ara sınavları ödev şeklinde yapılacak olup, ara sınav ödevinin içeriği 10 Nisan 2020 tarihine kadar öğretim elemanlarımız tarafından OYS üzerinden duyurulacaktır.

🗓 Enformatik Bölümü dersleri için ara sınav ödevleri 4-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında OYS üzerinden teslim edilecektir.

📝 Enformatik Bölümü derslerinde ara sınav kapsamında yaptığınız ödevler ile varsa diğer ödevleriniz %40, yaz aylarında yapılacak yarıyıl sonu sınavı ise %60 oranında ortalamaya etki edecektir.

Arasınavlar Hakkında

16 mart 2020 tarihinden itibaren üniversitemizde eğitim ve öğretime 3 hafta süreyle ara verildiğinden dolayı arasınav programı yeniden belirlenerek Web sitemizde yayınlanacaktır.

Robotik Kodlama ve Lego Programlama Kursları

Robotik Kodlama ve Lego Programlama Kursları ayrı ayrı kurslardır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Eğitimler 29Şubat, 07 – 14 – 21 Mart Cumartesi günleri verilecektir.

Katılım için Banka Hesap Bilgileri

Ziraat Bankası IBAN : TR400001002167367161796362

Hesap Adı: Akdeniz Üniversitesi-6362-Enformatik Bölümü

Şube No: 2167 Hesap Numarası : 36716179-6362

Kurs Ücreti: 350TL (1 Aylık)

Dekont Açıklama Kısmına:”Robotik-Lego ÖğrenciAdıSoyadı”

 

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİM ALT İÇERİKLERİ

LEGO PROGRAMLAMA EĞİTİM ALT İÇERİKLERİ

 

Final / Bütünleme Sınav Takvimi

Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)