Dersler ve İçerikleri
Ders Kodu
(Course Code)
Ders Adı
(Course Name)
Kredisi
(Credit)
AKTS
(ECTS)
Türü
(Type)
Dönemi
(Semester)
Ders Bilgi Paketi
İNDİR
Dersi Alan Birimler
(Units Taking the Course)
ENF101 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
(USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES)
3+0 ZORUNLU
(COMPULSORY)
Güz / Bahar TR EN Lisans programları için
ENF102 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
(INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)
3+0   ZORUNLU
(COMPULSORY)
Güz / Bahar TR EN Önlisans programları için
ENF103 BİLGİSAYAR 1
(COMPUTER 1)
2+2 ZORUNLU
(COMPULSORY)
Güz TR EN Eğitim Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu için
ENF104 BİLGİSAYAR 2
(COMPUTER 2)
2+2   ZORUNLU
(COMPULSORY)
Bahar TR EN Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu için
ENF105 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
(INFORMATION TECHNOLOGIES)
3+0 ZORUNLU
(COMPULSORY)
Güz TR EN Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu için
ENF107 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
(INFORMATION TECHNOLOGIES)
2+0   ZORUNLU
(COMPULSORY)
Güz TR EN  
ENF111 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
(COMPUTER PROGRAMMING)
2+0 SEÇMELİ
(ELECTIVE)
TR EN
ENF112 İNTERNET PROGRAMCILIĞI
(INTERNET PROGRAMMING)
2+0   SEÇMELİ
(ELECTIVE)
Güz / Bahar TR EN  
ENF113 VERİ TABANI UYGULAMALARI
(DATABASE APPLICATIONS)
2+0 SEÇMELİ
(ELECTIVE)
TR EN
ENF114 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE TASARIM
(COMPUTER AIDED DRAWING AND DESIGN)
2+0   SEÇMELİ
(ELECTIVE)
Güz TR EN  
ENF115 İLERİ DÜZEY OFİS UYGULAMALARI
(ADVANCED OFFICE APPLICATIONS)
2+0 SEÇMELİ
(ELECTIVE)
Güz / Bahar TR EN Ders Notları:
6-7-8-9.Haftalar10-11.Haftalar12.Hafta13-14-15.Haftalar
ENF116 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI
(MULTI MEDIA APPLICATIONS)
2+0   SEÇMELİ
(ELECTIVE)
Güz TR EN  
ENF118 KLAVYE KULLANIM TEKNİKLERİ
(KEYBOARD USAGE TECHNIQUES)
2+0 SEÇMELİ
(ELECTIVE)
Bahar TR EN
ENF141 USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 3+0   ZORUNLU
(COMPULSORY)
Bahar TR EN  
ENF151 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
(USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES)
2+0 ZORUNLU
(COMPULSORY)
Yıllık TR EN
ENF198 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (FOSİL)
(BASIC COMPUTER SCIENCES) (FOSSIL)
2+2   ZORUNLU
(COMPULSORY)
Bahar TR EN  
ENF210 E-DEVLET VE UYAP BİLİŞİM SİSTEMLERİ (FOSİL)
(E-GOVERNMENT AND UYAP INFORMATICS SYSTEM) (FOSSIL)
3+0 SEÇMELİ
(ELECTIVE)
Bahar TR EN
ENF212 E-DEVLET VE UYAP
(E-GOVERNMENT AND UYAP)
2+0   SEÇMELİ
(ELECTIVE)
Bahar TR EN  
ENF213 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI
(INFORMATION TECHNOLOGIES ADDICTION)
2+0 SEÇMELİ
(ELECTIVE)
Güz TR EN
ENF413 PYTHON İLE PROGRAMLAMA
(PROGRAMMING WITH PYTHON)
4+0   SEÇMELİ
(ELECTIVE)
Güz TR EN  

Enformatik Bölümü Ders Kodları için tıklayınız..

Geçmiş Dönem Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Temel Bilgisayar Bilimleri

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)