Dersler ve İçerikleri

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler – (Program Yeterlilikleri)
General Information About the Department – (Program Competencies)
ENFORMATİK BÖLÜMÜ DERS KODLARI

Ders Kodu (Course Code) Ders Adı (Course Name) Kredi (Credit) Ders Türü (Course Type)
ENF101 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Usage of Information Technologies (Lisans programları için)
3+1 Zorunlu
(Compulsory)
ENF102 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
Information and Communication Technology(Önlisans programları için)
3+1 Zorunlu
(Compulsory)
ENF 103 BİLGİSAYAR 1
Informatics Department Computer I
(Eğitim Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu için)
2+2 Zorunlu
(Compulsory)
ENF104 BİLGİSAYAR 2
Informatics Department Computer II(Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu için)
2+2 Zorunlu
(Compulsory)
ENF105 Bilişim Teknolojileri
Information Technologies(Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu için)
3+0 Zorunlu
(Compulsory)
ENF111 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA
Computer Programming
2+0 Seçmeli
(Elective)
ENF112 İNTERNET PROGRAMCILIĞI
Internet Programming
2+0 Seçmeli
(Elective)
ENF113 VERİ TABANI UYGULAMALARI
Database Applications
2+0 Seçmeli
(Elective)
ENF114 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE TASARIM
Computer Aided Drawing and Design
2+0 Seçmeli
(Elective)
ENF115 İLERİ DÜZEY OFİS UYGULAMLARI
Advanced Office Applications
2+0 Seçmeli
(Elective)
ENF116 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI
Multi-Media Applications
2+0 Seçmeli
(Elective)
ENF141 USAGE OF INFORMATION TECHNOLOGIES 3+1 Compulsory
ENF151 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Usage of Information Technologies
2+0 Zorunlu
(Compulsory)

Geçmiş Dönem Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Temel Bilgisayar Bilimleri

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)