Hukuk Fakültesi Arasınav Programı

Hukuk Fakültesi Arasınav Programı aşağıda verilmiştir.

Birim Bölüm Ders Kodu Arasınav Tarihi Arasınav Saati Arasınav Yeri Açıklama Öğretim Elemanı
Hukuk Fakültesi Hukuk (2. Sınıf) ENF151 08 Ocak 2020 Çarşamba 08:30 LAB-03 Numarasının Sonu 01-40 arasında olan öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÖZYİĞİT
Hukuk Fakültesi Hukuk (2. Sınıf) ENF151 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:30 LAB-03 Numarasının Sonu 41-80 arasında olan öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÖZYİĞİT
Hukuk Fakültesi Hukuk (2. Sınıf) ENF151 08 Ocak 2020 Çarşamba 08:30 LAB-02 Numarasının Sonu 81-120 arasında olan öğrenciler Doç. Dr. Ramazan ERDEM
Hukuk Fakültesi Hukuk (2. Sınıf) ENF151 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:30 LAB-02 Numarasının Sonu 121-160 arasında olan öğrenciler Doç. Dr. Ramazan ERDEM
Hukuk Fakültesi Hukuk (2. Sınıf) ENF151 08 Ocak 2020 Çarşamba 08:30 LAB-04 Numarasının Sonu 161-200 arasında olan öğrenciler Öğr. Gör. Recep BALKIÇ
Hukuk Fakültesi Hukuk (2. Sınıf) ENF151 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:30 LAB-04 Numarasının Sonu 201 ve sonrasında olan öğrenciler Öğr. Gör. Recep BALKIÇ
0

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)