Laboratuvarlar

BÖLÜM LABORATUVARLARIMIZ

Bölümüzde 4 tanesi bölüm içinde, 1 tanesi merkezi dersliklerde ve 6 tanesi farklı birimlerde olmak üzere toplam 11 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızın kapasitesi yaklaşık 40 kişilik olup, derslerde her öğrencimiz bilgisayar başında uygulama yapma olanağına sahiptir.

Bölümüze ait laboratuvarlar şunlardır;

Lab-1: Enformatik Bölüm Başkanlığı

Lab-2: Enformatik Bölüm Başkanlığı

Lab-3: Enformatik Bölüm Başkanlığı

Lab-4: Enformatik Bölüm Başkanlığı

Lab-5: Hukuk Fakültesi

Lab-6: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Lab-8: Su Ürünleri Fakültesi

Lab-10: Güzel Sanatlar Fakültesi

Lab-11: Antalya Sağlık Yüksekokulu

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kampüs - 07059 ANTALYA
Dahili : 6036
Tel: 0242 310 60 36
Tel: (Fax): 0242 310 60 31