Laboratuvarlar

BÖLÜM LABORATUVARLARIMIZ

Bölümüzde 7 tanesi bölüm içinde, 3 tanesi farklı birimlerde olmak üzere toplam 10 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızın kapasitesi yaklaşık 40 kişilik olup, derslerde her öğrencimiz bilgisayar başında uygulama yapma olanağına sahiptir.

Bölümüze ait laboratuvarlar ve konumları aşağıdaki gibidir;

Lab-1: Enformatik Bölüm Başkanlığı

Lab-2: Enformatik Bölüm Başkanlığı

Lab-3: Enformatik Bölüm Başkanlığı

Lab-4: Enformatik Bölüm Başkanlığı

Lab-5: Enformatik Bölüm Başkanlığı

Lab-6: Enformatik Bölüm Başkanlığı

Lab-7: Enformatik Bölüm Başkanlığı

Lab-8: Su Ürünleri Fakültesi

Lab-9: Hukuk Fakültesi

Lab-10: Spor Bilimleri Fakültesi

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)