Mazeret Sınavı

Geçerli yasal mazeretleri nedeniyle ENF 101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve ENF 102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinin ara sınavlarına katılamayan veya sınavda teknik problemler yaşayan  öğrencilerimiz, mazeretine ilişkin belge/kanıtlar ile beraber öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokullara mazeret sınavı başvurularını okullarının belirlediği başvuru takvimi içerisinde yapabilecektir. Öğrencilerimiz, ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile mazeretinin uygun görülmesi halinde mazeret sınavına girebilecektir.
ENF 101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve ENF 102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi derslerinin mazeret sınavı, 04 Haziran 2021 tarihinde 12:00‘da ASOS sınav sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
Önemle duyurulur.
Öğrenciler için şifre alma ve ASOS girişi: https://youtu.be/NH6g6Xait_8
ASOS Sınav Yönergesi

0

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)