Muafiyet e-Sınavı Hakkında Önemli Duyuru

Üniversiteye kayıt sırasında Enformatik Bölümü zorunlu dersleri için Muafiyet Sınavı başvurusunda bulunup, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında sınav giriş belgelerini Muafiyet e-Sınav Başvuru Sisteminden almayan öğrenciler, 27 Eylül 2017 saat 17:00’a kadar sınav giriş belgelerini Muafiyet e-Sınav Başvuru Sistemi üzerinden alabilirler.

Üniversiteye kayıt esnasında başvuru yapmayan öğrenciler için muafiyet e-Sınavı başvuruları 22 Eylül 2017 tarihi itibariyle sona ermiştir.

0

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)