Enformatik Bölümü Ortak Zorunlu Dersleri Muafiyet e-Sınav Duyurusu

Muafiyet E-Sınavı Başvuruları

2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Enformatik Bölümü tarafından ortak zorunlu olarak okutulan ENF101 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı, ENF102 kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojisi, ENF105 kodlu Bilişim Teknolojileri, ENF107 kodlu Bilgi Teknolojileri ve ENF151 kodlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı derslerini ilk defa alacak olan öğrenciler için Muafiyet Sınavı, 25 Eylül 2019 tarihinde Bölümümüz Bilgisayar Laboratuvarlarında öğretim elemanlarının nezaretinde elektronik ortamda “e-Sınav” şeklinde gerçekleştirilecektir. İlçelerdeki birimlerde gerçekleştirilecek Muafiyet Sınavları, kâğıt üzerinde çoktan seçmeli olarak yapılacaktır.

Enformatik Bölümü zorunlu derslerini Güz Yarıyılında alan öğrenciler için muafiyet e-sınavı başvuruları, 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Bölümümüz web sitesi üzerinden (http://enformatik.akdeniz.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sistem tarafından otomatik olarak atanacak ve sınav giriş belgeleri sistem üzerinden alınacaktır. Sınav giriş belgelerinin bir çıktısının sınava gelirken yanınızda bulunması gerekmektedir. Başvuru belgesinde, sınav yeri, saati ve sıra numarası belirtilmektedir. İlçelerde öğrenim gören öğrencilerimiz başvurularını kendi okullarına yapacaklardır.

Su haricinde yiyecek ve içecekler, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, taşınabilir bellekler, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ve silah ile sınava girilemez.

Bilgisayar kullanımına engel sağlık problemini engel türü ve düzeyini gösteren sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerden durumu uygun görülenlerin muafiyet sınavı, 25 Eylül 2019 tarihinde saat 12:00’da Enformatik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarlarında kâğıt üzerinde yapılacaktır.

Sınava Giriş için Gerekli Olan Belgeler: Öğrenciler, sınava gelirken web üzerinden çıktısını aldığı sınav giriş belgesi ile beraber onaylı kimlik kartlarından en az birini yanında bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, kesinlikle sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, T. C. kimlik kartı, öğrenci kimlik kartı, fotoğraflı öğrenci belgesi, süresi geçmemiş pasaport veya sürücü belgeleri haricinde başka hiçbir kimlik belgesi geçerli sayılmayacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, sınav saatinden 15 dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-Sınav salonunda hazır bulunmalıdır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde belirtilen saat ve laboratuvar dışında sınava alınmaz. Sınava 10 dakikadan daha fazla geç gelen öğrenci sınava alınmaz. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmez. Sınavda 25 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır, öğrenciye 30 dakika süre verilecektir.

ENF101 Bilgi Teknolojileri Kullanımı, ENF102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi, ENF107 Bilgi Teknolojileri, ENF151 Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersleri için Sınav Sorularının Kapsamı

  • Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi (Windows 7 veya 10),
  • Internet ile ilgili temel kavramlar,
  • Bilişim etiği,
  • Kelime işlemci (Word 2016),
  • Sunum hazırlama (PowerPoint 2016),
  • İşlem tablosu (Excel 2016),
  • Bilgi ve iletişim teknolojisinde yeni gelişmeler

 

ENF105 Bilişim Teknolojileri Dersi için Sınav Sorularının Kapsamı

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri (Windows 7 veya 10); dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları (Word 2016); hesaplama/tablo/grafik programları (Excel 2016); sunu programları (Powerpoint 2016); masaüstü yayıncılık (Photoshop CS6); veri tabanı yönetim sistemleri (Access 2016); web tasarımı (WordPress); eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri

Güz Yarıyılında yapılacak sınava yalnızca 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılında dersi ilk defa alacak öğrenciler başvurabilir. Tekrar/yükseltme öğrencileri ve devamsızlık dolayısıyla dersten başarısız olan öğrenciler başvuramaz. Bahar Yarıyılında dersi ilk defa alacak öğrenciler için başvurular 10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak, sınav 18 Şubat 2020 tarihinde yapılacaktır.

Sınav hakkında daha detaylı bilgi almak için Muafiyet e-Sınavı Uygulama Kılavuzu’na bakınız.

2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Enformatik Bölümü Ortak Zorunlu Dersleri Muafiyet E-Sınavı Başvuru Kılavuzu

Muafiyet Sınavı Başvurusu İçin Tıklayınız.

Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler, başvuru sorun bildirim formu üzerinden bilgi ve destek alabilirler.

 

2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Muafiyet E-Sınavına Başvuru Yapabilecek Bölüm ve Programlar

Ders Birim Bölüm
ENF101 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
ENF101 Kemer Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
ENF101 Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon
ENF101 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi
ENF101 Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği
ENF102 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (1. Sınıf)
ENF102 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler
ENF102 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
ENF102 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım
ENF102 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
ENF102 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
ENF102 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim
ENF102 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık
ENF105 Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
ENF105 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği
ENF105 Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
ENF105 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği
ENF105 Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
ENF105 Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
ENF105 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
ENF105 Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği (1. Sınıf)
ENF105 Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği
ENF105 Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (1. Sınıf)
ENF107 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
ENF151 Hukuk Fakültesi Hukuk (2. Sınıf)

 

0

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)