Muafiyet e-Sınav Başvurusu

2017-2018 Akademik Yılı Güz/Bahar Yarıyıllarında Enformatik Bölümü tarafından zorunlu olarak okutulan dersleri ilk defa alacak öğrenciler için Muafiyet Sınavı, 27 Eylül 2017 tarihinde Bölümümüz Bilgisayar Laboratuvarlarında elektronik ortamda “e-Sınav” şeklinde gerçekleştirilecektir.

Enformatik Bölümü zorunlu dersleri muafiyet e-sınavı başvuruları en son 22 Eylül 2017 tarihine kadar Bölümümüz web sitesi üzerinden (http://enformatik.akdeniz.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sistem tarafından otomatik olarak atanacak ve sınav giriş belgeleri sistem üzerinden alınacaktır. Sınav giriş belgelerinin bir çıktısının sınava gelirken yanınızda bulunması gerekmektedir. Başvuru belgesinde, sınav yeri, saati ve sıra numarası belirtilmektedir.

Üniversiteye kayıt esnasında Muafiyet Sınavı başvurusunda bulunan öğrencilerin de sınav giriş belgelerini başvuru sistemi üzerinden almaları gerekmektedir.

Yatay geçiş ile kaydolan öğrenciler 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bilgisayar kullanımına engel sağlık problemini sağlık kurulu raporu ile belgelendiren öğrenciler için muafiyet sınavı, 27 Eylül 2017 tarihinde saat 16:00’da Enformatik Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı-2’de yapılacaktır.

Sınava Giriş için Gerekli Olan Belgeler: Öğrenciler, sınava gelirken yanında web üzerinden çıktısını aldığı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (pasaport ve/veya sürücü belgesi) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, kesinlikle sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır.

Sınavda 25 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır, öğrenciye 30 dakika süre verilecektir.

Sınav Sorularının Kapsamı: Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi (Windows 7), internet ile ilgili temel kavramlar, bilişim etiği, kelime işlemci (Word 2016), sunum hazırlama (PowerPoint 2016), işlem tablosu (Excel 2016), bilgi ve iletişim teknolojisinde yeni gelişmeler

Sınava yalnızca 2017-2018 Akademik Yılı Güz veya Bahar Yarıyılında dersi ilk defa alan öğrenciler başvurabilir. Tekrar/yükseltme öğrencileri ve devamsızlık dolayısıyla dersten başarısız olan öğrenciler başvuramaz.

Sınav hakkında daha detaylı bilgi almak için Muafiyet e-Sınavı Uygulama Kılavuzu’na bakınız.

Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler, Enformatik Bölümü’nden bilgi alabilirler.

 Merkez kampüs dışındaki fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler, muafiyet sınavı başvurularını kendi okullarına yapacaktır.

MUAFİYET e-SINAVINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

MUAFİYET e-SINAVI UYGULAMA KILAVUZU’NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

0

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)