Muafiyet Sınavı Hakkında Önemli Duyuru
     Üniversitemiz Senatosu’nun 08/09/2020 tarih ve 39/04 sayılı kararı uyarınca; dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 Pandemisi nedeniyle ortak zorunlu “Bilgi Teknolojileri Kullanımı”, “Bilgi ve İletişim Teknolojisi” ve “Bilişim Teknolojileri” dersleri için belirlenen muafiyet sınavlarının sadece 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına mahsus olmak üzere yapılmaması ve konu ile ilgili olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde gerekli düzeltmenin yapılması kararlaştırılmıştır. Ortak zorunlu derslerimiz, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren uzaktan öğretim yöntemiyle verilecektir.

 

      2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında ortak zorunlu Enformatik derslerini ilk defa alacak öğrencilerimize önemle duyurulur.
0

Amaçlarımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmektir.

Genel

Bilişim, bilginin toplanması,sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanımı için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmektedir. Bir meslek dalı olarak bilişim, bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Binası, C Blok, Kampüs - 07059 ANTALYA

Tel: 0 (242) 310 60 36
Tel: 0 (242) 310 22 53 (Faks)